Onderstaande tekst is door Dominicus Bergsma op vrijdag 22 juni 2001 in het provinciehuis uitgesproken als bezwaar tegen de komst van Memphis Diner in natuurterrein ‘De Twigen’.

 

Groene as Heremastate naar “De Twigen".

 

De gemeente pleegt al jaren roofbouw op Heremastate o.a. door bouw van gemeentehuis in Heremastate, toelaten van auto's in dit kwetsbare gebied. Aanleg passantenhaven en opberghaven in de moestuinen van Heremastate.

 

Er is voor Heremastate nog maar één lichtpuntje en dat is de westkant. Daar ligt nog een open verbinding via 3 hectare oude houtwallen aan de jonkersvaart naar de houtwal genaamd de Omkromte via de oude tramwei naar het prachtige natuurgebied De Twigen.

 

De gemeente komt nu met het rampzalige plan om in deze kwetsbare groene as een horecabedrijf te laten bouwen, als dit plan doorgaat wordt Heremastate een eiland zonder ecologische uitwisseling met het merengebied, wat er dan van Heremastate overblijft is een veredeld plantsoen.

 

Ook blijft er van de natuurwaarden van De Twigen niets meer over, wanneer er in de late avond vele auto's worden gestart die ter afscheid luid toeterend vertrekken van het parkeerterrein, en met hun lichtbundels ver in het natuurgebied schijnen. De verstoring zal enorm zijn elke avond weer.

 

Bovendien wordt er weer een grens overschreden, nl. die van de afslag Joure west. Dit betekent, dat er over enkele jaren van De Twigen niets meer over is.

 

Wanneer de horeca onderneming goed draait. Zal al spoedig blijken dat het parkeerterrein te klein is. De gemeente maakt natuurlijk geen bezwaar voor uitbreiding met als argument, dat er van de natuurwaarden van De Twigen weinig meer over is, en voor je het weet staat er ook een paviljoen aan de langweerder wielen. En is er weer een stukje onvervangbare natuur verloren gegaan puur uit financieel gewin.

 

Een slecht plan dus met alleen maar nadelen voor onze gemeenschap en voor de volgende generaties.

 

Dan heb ik nog een algemene opmerking over dergelijke projecten: dit bedrijf zal het waarschijnlijk moeten hebben van klanten ver buiten onze regio. Met dit plan stimuleert de gemeente dus onnodig autoverkeer. Terwijl de landelijke overheid alles in het werk stelt, om het autogebruik in te perken.

 

Ik dank U voor de aandacht en hoop, dat U verder kijkt dan het Euroteken,

dank U.

 

D.J. Bergsma

Omkromte 12

8501 CR Joure.

 

Terug naar De Famberhorst.