Joure, 6 maart 2005.

 

Aan de Woningstichting Haskerland.              

 

Betreft: Informatieavond dinsdag 1 maart 2005 kenmerk GO/IB

woningbouw voormalige school Sevenwolden.

 

Geachte lezer,

 

Ik heb het idee, dat u niet beseft, op wat voor kwetsbare locatie u woningbouw wilt plegen tegen de nu nog rustige zuidkant van park Heremastate en het aangrenzende natuurterrein De Famberhorst.

 

Ook vond ik de maquette van blok 1 en blok 2 misleidend. Volgens uw informatie gaan de blokken uit 4 bouwlagen bestaan, dat is al gauw zo'n kleine 20 meter hoog, dat was aan de maquette niet af te zien. Zulke kolossale gebouwen met zoveel appartementen zullen de vogelfauna in het nu nog rustige zuidelijke deel van Heremastate en het aangrenzende natuurterrein De Famberhorst ernstig verstoren. Overdag door veel en aanhoudend lawaai wat nu eenmaal hoort bij zoveel mensen op een betrekkelijk kleine locatie, en in de avond en nacht door de brandende verlichting in en om de gebouwen en de verlichting van auto's welke ver in de bedreigde gebieden schijnen.

 

Lees wat er de afgelopen jaren misging (vernield werd) in en rondom ons historische erfgoed Heremastate.

Klik op... Website “De Famberhorst” klik hier.

Groeten van Agnes. Omkromte 12.

 

P's. Volgens mij kunt u veel beter op het terrein van de volkstuinen aan de Harddraversweg bouwen en de volkstuinen verplaatsen naar de locatie achter de voormalige school Sevenwolden. (Zo'n mooi gezicht zijn die volkstuinen aan de Harddraversweg niet. Bovendien zijn de daar gekweekte groentes nauwelijks voor consumptie geschikt. Onafgebroken dalen giftige uitlaatgassen vermengd met kankerverwekkende roetdeeltjes neer op de gewassen.)

 

De grond die u overhoudt kunt u dan inplanten en bij Heremastate voegen, als compensatie voor het verloren stuk Heremastate waar nu het gemeentehuis op staat.

U heeft het al in de gaten, we denken met u mee.

Terug naar De Famberhorst.