.

Natuurbureau Skarsterlân: Hoge stroomleiding doodt weidevogels.

 

Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 26 juli 2012. Tekst: Jan de Jong.

.