Fam. D.J. Bergsma.                                     Joure, 22 okt. 2004

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail: agnesmb@hetnet.nl

Webmaster van website www.famberhorst.nl

 

Betreft: Uw “Kijk op zaken” in de Jouster krant van 20 okt. j.l.

en mijn “andere” kijk op zaken.

 

Dag Mijnheer Nota,

 

Ik betrap het CDA in het algemeen en de afd. skarsterlân in het bijzonder er voortdurend op, dat ze het grootste deel van de tijd besteden aan economische groei, terwijl ik in mijn naïviteit altijd gedacht heb, dat een christelijke partij als rentmeester van de schepper in de eerste plaats hoort te waken over het welzijn van de mensen, de flora, de fauna, het milieu, kortom al het leven op onze aarde en over Moeder aarde zelf.

 

Enige tijd geleden las ik in de krant, dat er op een berg (waarvan ik de naam ben vergeten) al jarenlang de co2 uitstoot in onze atmosfeer wordt gemeten en dat met name de laatste jaren het percentage van deze zeer giftige stof in de lucht aan het toenemen is. Het blijkt dat de bomen wereldwijd op onze planeet niet meer in staat zijn om

de atmosfeer voldoende te reinigen. Wij zijn dus bezig ons zelf en onze kinderen langzaam maar zeker te

vergiftigen. De grootste oorzaak van deze giftige co2 uitstoot is de verbranding van fossiele brandstof door de motoren van onze auto’s (miljoenen liters per uur). Omwille van de leefbaarheid op onze aarde, werd gepleit, om het gebruik van de auto drastisch te beperken cq te ontmoedigen.

 

’s Morgens tussen pakweg halfzeven en acht uur staat er vanuit Joure een flinke file voor de grote rotonde.

Inwoners van Joure stappen massaal in de auto en gaan op weg naar hun werk.

Veel van deze automobilisten rijden dag in dag uit honderd kilometer en meer, omdat ze veel te ver van hun werk wonen en verbranden dus onnodig grote hoeveelheden steeds schaarser wordende brandstof, bovendien vergiftigen ze dagelijks onze atmosfeer. Deze pendelaars mogen volgens mij niet in onze gemeente wonen, omdat ze het milieu ontoelaatbaar belasten. Als hoeder van de schepping zou het CDA kunnen pleiten om mensen buiten onze gemeente, die geen werk hebben in onze gemeente, of onmiddellijke omgeving van onze gemeente, niet op de woningmarkt toe te laten. Als bijkomend voordeel zal dan blijken, dat de overblijvende behoefte aan woonruimte veel kleiner is dan nu. Veel minder huizenbouw dus en veel minder belasting van natuur en milieu in onze omgeving. Toch ben ik bang, dat het CDA niet voor deze logische optie zal kiezen, omdat het CDA net als de meeste andere niet christelijke partijen al jarenlang het ‘gouden kalf de groei-economie’ aanbidt, ook al gaat dat ten koste van het welzijn en voortbestaan van onze kinderen en kleinkinderen.

 

Ook maakt U nog even melding van Uw uitstapje naar de Jaap Eden ijsbaan te Amsterdam. Als moderne hardwerkende westerling heeft U natuurlijk recht op enkele uren ontspanning meer dan 100 km. van huis, maar hoe leg je als christen deze onnodige verspilling van brandstof en vervuiling van onze atmosfeer uit, aan de miljarden wereldburgers die ‘s avonds met de honger in de hals naar bed gaan, als ze tenminste een fatsoenlijk bed hebben?

 

Mede door mijn christelijke achtergrond stemde ik vroeger CDA. Dat doe ik niet meer. Van die ene stem zal U niet wakker te liggen. Hopelijk wel om de reden van mijn veranderde stemgedrag.

Misschien denkt U dan, al is het maar voor één keer…”Waar zijn we in Godsnaam mee bezig?!”

 

Groeten van Dominicus Bergsma.

 

Ps. omdat ik denk, dat Uw “Kijk op zaken”in de Jouster krant van 20 okt. j.l. fractiestandpunten zijn, verzoek ik U, om deze brief uit te printen en uit te delen aan alle CDA raadsleden.

Hartelijk dank.

 

Terug naar “De Famberhorst”.