.

Artikel in de Jouster Courant van 12 oktober 2011 over de behandeling van het hotelplan

tijdens een zitting van de Raad van State.