.

WNF: Friesland verkwanselt natuur.

 

Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 18 juli 2012. Tekst: Halbe Hettema.

.